വിവാഹവും റീത്തുമാറ്റവും

“എന്റെ പിതാവ് ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കാസഭ യിലെയും മാതാവ് സീറോമലബാര്‍ സഭയിലെയും അംഗങ്ങളാണ്. ഞാന്‍ മാമ്മോദിസാ സ്വീകരിച്ചത് അമ്മയുടെ ഇടവകപള്ളിയിലാണ്. എനിക്ക് 8 വയ സ്സുള്ളപ്പോള്‍ എന്റെ പിതാവ് മരിച്ചു. രണ്ട് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അമ്മ സീറോമലബാര്‍ സഭാംഗമായ ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം ചെയ്തു. അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭര്‍ത്താവ് നിയമാനുസൃതം എന്നെ ദത്തെടുത്തു. പിന്നീട് ഞാന്‍ അമ്മയുടെ ഇടവക പള്ളിയിലാണ് പോകുന്നത്. ആ ഇടവകാംഗവു മാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ലത്തീന്‍ സഭാംഗമായ ഫെര്‍ണാണ്ടസ് എന്നയാളിനെ വിവാഹം ചെയ്യു വാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സീറോമലബാര്‍ സഭയിലെ എന്റെ ഇടവകപള്ളിയിലാണ് വിവാഹം നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ഇപ്രകാരം നടത്തുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും അനു വാദം പ്രത്യേകം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ? വിവാഹ ശേഷം ഭര്‍ത്താവിനും സീറോമലബാര്‍ സഭാംഗത്വം ലഭിക്കുമോ?

ഷേര്‍ളി പോള്‍, കടവന്ത്ര

ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകാനു വാദം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഒറ്റവാക്കില്‍ ഉത്തരം നല്കാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ ഈ ഉത്തരത്തി ലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന കാനോനികവും സഭാപരവു മായ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നത് വിജ്ഞാന പ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

സ്വയാധികാരസഭയിലെ അംഗത്വം

ഷേര്‍ളിക്ക് ഏത് സ്വയാധികാരസഭ (Church sui iuris) യിലാണ് അംഗത്വം എന്നതാണ് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. സഭയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കത്തോലിക്കാസഭയില്‍ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്വയാധികാരസഭയി ലൂടെയായിരിക്കും. ഒരാള്‍ ഒരു സ്വയാധികാര സഭയിലേയ്ക്ക് ചേര്‍ക്കപ്പെടുന്നത് താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മാര്‍ഗ്ഗം വഴിയാണ്:
1 മാമ്മോദീസ; 2. ഒരു സ്വയാധികാരസഭയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റം.; 3. വിവാഹം; 4. അകത്തോലിക്കാ സഭയില്‍ നിന്നുള്ള പുനരൈക്യം വഴി.
മാമ്മോദിസ സ്വീകരിക്കുന്നയാള്‍ 14 വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കില്‍ ഏത് സ്വയാധികാരസഭയില്‍ അംഗമാകണമെന്ന് അയാള്‍ക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം.

14 വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കില്‍

എന്നാല്‍ 14 വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കില്‍ കത്തോ ലിക്കാസഭാ കൂട്ടായ്മയിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്വയാ ധികാരസഭയില്‍ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നത് താഴെ പ്പറയുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും:
1. അപ്പനും അമ്മയും കത്തോലിക്കരാണെങ്കില്‍ മക്കള്‍ അപ്പന്‍ അംഗമായിരിക്കുന്ന സ്വയാധികാര സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിത്തീരും. എന്നാല്‍ അമ്മ മാത്രമേ കത്തോലിക്കാസഭയില്‍ അംഗമായിട്ടുള്ളൂവെങ്കില്‍ (മിശ്രവിവാഹത്തില്‍) മക്കള്‍, അമ്മ അംഗ മായിരിക്കുന്ന സ്വയാധികാരസഭയില്‍ അംഗങ്ങളാകും.
2. ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യ ത്തിലും മേല്പറഞ്ഞ പ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു. ദത്തെ ടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടി ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്വയാധികാര സഭയില്‍ അംഗമാണെങ്കില്‍പോലും ദത്തെടുക്കപ്പെ ടുന്നതോടെ പിതാവിന്റെ സഭയിലാണ് അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നത്.
3. സഭ അംഗീകരിക്കാത്ത സ്ത്രീ-പുരുഷ ബന്ധ ത്തില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് അമ്മ അംഗ മായിരിക്കുന്ന സ്വയാധികാരസഭയിലായിരിക്കും അംഗത്വം ലഭിക്കുക.
4. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ (foundlings) കാര്യത്തിലും ദത്തെടുക്കുന്നവരുടെ കാര്യ ത്തിലേ പോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു.
5. അക്രൈസ്തവ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കള്‍ മാമ്മോ ദീസ സ്വീകരിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്ക് കത്തോലിക്കാ പരിശീ ലനം ഉറപ്പുനല്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സഭാംഗത്വമാണ് ലഭിക്കുന്നത് (CCEO.cc. 29,30; CIC.c. 111).
ചുരുക്കത്തില്‍ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഭാംഗത്വം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് മാമ്മോദീസ നല്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സഭാംഗത്വമോ മാമ്മോദീസയുടെ കര്‍മ്മ ങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന റീത്തോ അടിസ്ഥാന മാക്കിയല്ല; പ്രത്യുത മേല്‍ വിവരിച്ച സഭാനിയമമനു സരിച്ചാണ്. ഉദാഹരണമായി, നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് ലത്തീന്‍സഭയില്‍ അംഗമായിത്തീരേണ്ട താണെങ്കില്‍ ആ കുഞ്ഞിനെ സീറോമലബാര്‍ സഭ യിലെ വൈദികന്‍ സീറോമലബാര്‍ ക്രമമനുസരിച്ച് സീറോമലബാര്‍ പള്ളിയില്‍ മാമ്മോദിസ നല്കിയാ ലും ആ കുഞ്ഞ് ലത്തീന്‍ സഭാംഗമായിരിക്കും.

ഷേര്‍ളിയുടെ സഭാംഗത്വം

ഷേര്‍ളിയുടെ സഭാംഗത്വം ലത്തീന്‍സഭയില്‍ തന്നെ യാണെന്നത് മേല്‍പ്രസ്താവിച്ച സഭാനിയമത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. ഇത് ലത്തീന്‍ സഭയില്‍ മാമ്മോദിസ സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടല്ല, പ്രത്യുത, പിതാവ് ലത്തീന്‍ സഭാംഗമായതുകൊണ്ടാണ്.
പിതാവിന്റെ മരണവും മാതാവിന്റെ രണ്ടാം വിവാഹവും
പിതാവിന്റെ മരണവും തുടര്‍ന്ന് മാതാവ് നടത്തിയ രണ്ടാം വിവാഹവും ഷേര്‍ളിയുടെ സഭാംഗത്വത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?
പൗരസ്ത്യ നിയമസംഹിതയിലെ 34-ാം കാനോ നയനുസരിച്ചും ലത്തീന്‍ നിയമസംഹിതയിലെ 112-ാം കാനോനയനുസരിച്ചും മാതാപിതാക്കള്‍ സ്വന്തം സഭാംഗത്വം വെടിഞ്ഞ് കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ കൂട്ടായ്മയിലെതന്നെ മറ്റൊരു സ്വയാധി കാരസഭ യിലെ അംഗങ്ങളാകുമ്പോള്‍ 14 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാ കാത്ത അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും സഭാംഗത്വം അതോ ടൊപ്പം മാറുന്നു. ഷേര്‍ളിയുടെ പിതാവ് ലത്തീന്‍ സഭാംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചു. മാതാപിതാക്ക ളില്‍ അവശേഷിക്കുന്നത് അമ്മയാണ്. അമ്മ സീറോ മലബാര്‍ സഭാംഗമാണ്. അപ്പന്റെ മരണശേഷം അമ്മ യോടൊപ്പം സീറോമലബാര്‍ പള്ളിയിലാണ് ഷേര്‍ളി ആത്മീയാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി പോയിരുന്നതും. പിന്നീട് അമ്മ സീറോമലബാര്‍ സഭാംഗമായ പുരുഷനെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. അപ്പന്റെ മരണത്തോടെ 14 വയ സ്സ് പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഷേര്‍ളി അമ്മയുടെ സഭാംഗ മായി എന്നുതന്നെ പറയാം. മാത്രവുമല്ല, ഷേര്‍ളിയുടെ അമ്മ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതും സീറോ മലബാര്‍സഭാംഗത്തെയാണ്. ഷേര്‍ളിയുടെ രണ്ടാനപ്പന്‍ (step father) ഷേര്‍ളിയെ നിയമാനുസൃതം ദത്തെ ടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷേര്‍ളിയുടെ നിയമാനു സൃതമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ മാതാപിതാക്കള്‍ സീറോ മലബാര്‍ സഭാംഗങ്ങളാണ്. തന്മൂലം ഷേര്‍ളിയും സീറോമലബാര്‍ സഭാംഗം തന്നെയാണ്.

തിരിച്ചുപോകാമോ?

ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഷേര്‍ളിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍ 14 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴി ഞ്ഞാല്‍ മാമ്മോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ അംഗത്വം ലഭിച്ച പിതാവിന്റെ സ്വയാധികാരസഭയിലേയ്ക്ക് (ലത്തീന്‍ സഭയിലേയ്ക്ക്) തിരികെ പോകുന്നതിന് സഭാനിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് (CCEO.c.34; CIC.c. 112/1,3). എന്നാല്‍ ഈ മാറ്റം സ്വയമേവ നടക്കുന്ന (automatic) ഒന്നല്ല. സഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ച് ഇപ്രകാരമൊരു തിരികെപോക്ക് ഷേര്‍ളി നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, സീറോമലബാര്‍ സഭയിലെ പള്ളിയിലാണ് ആദ്ധ്യാത്മികാവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റിപ്പോന്നതും. ഇക്കാരണങ്ങളാല്‍ ഷേര്‍ളി സീറോമലബാര്‍ സഭാംഗമാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്.

ഷേര്‍ളിയും ഫെര്‍ണാണ്ടസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം

അടുത്ത ചോദ്യം ലത്തീന്‍ സഭാംഗമായ ഫെര്‍ണാ ണ്ടസും സീറോമലബാര്‍ സഭാംഗമായ ഷേര്‍ളിയും തമ്മിളുള്ള വിവാഹം സംബന്ധിച്ചാണ്. സീറോമ ലബാര്‍ സഭയിലെ പള്ളിയില്‍ വച്ച് വിവാഹം നടത്തുവാന്‍ ഷേര്‍ളി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അനുവാദം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇവിടെ രണ്ടു കത്തോലിക്കര്‍ തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ത്തെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. ഇവര്‍ തമ്മില്‍ കത്തോലിക്കാ ദേവാലയത്തില്‍ വച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വിവാഹത്തിന്റെ സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഒഴിച്ച് മറ്റ് യാതൊരു പ്രത്യേക അനുവാദത്തിന്റേയും ആവശ്യമില്ല.

നിയമാനുസൃതത്തിനുവേണ്ടി

പൗരസ്ത്യ നിയമസംഹിതയിലെ 831-ാം കാനോന യിലെ രണ്ടാം ഖണ്ഡികയില്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വരന്റെ (bridegroom) ഇടവകവികാരിയുടെ മുമ്പാ കെയാണ് വിവാഹം നടത്തേണ്ടത്. എന്നാല്‍ ഈ നിയമം വിവാഹത്തിന്റെ നിയമാനുസൃതത്തിന് (licity) വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു വിധത്തിലും വിവാഹത്തിന്റെ സാധുതയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ലത്തീന്‍ നിയമ സംഹിതയില്‍ ഇതിന് സമാനമായി (parallel) കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിയമം (CIC.c.1115) വ്യത്യ സ്തമാണ്. അതനുസരിച്ച് വിവാഹം വരന്റേയോ, വധുവിന്റേയോ ഇടവക വികാരിയുടെ മുമ്പാകെ നടത്താവുന്നതാണ്. ഇതും നിയമാനുസൃതത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. പൗരസ്ത്യനിയമം നിര്‍ദ്ദേ ശിക്കുന്നതുപോലെ വരന്റെ വികാരിയുടെ മുമ്പാകെ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന് ലത്തീന്‍ നിയമം നിഷ്‌ക്കര്‍ഷിക്കുന്നില്ല.

ഫെര്‍ണാണ്ടസും ഷേര്‍ളിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഷേര്‍ളിയുടെ ഇടവക വികാരിയുടെ മുമ്പാ കെയാണ് നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യത്തില്‍ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നു. ഈ വിവാഹത്തിലെ വരന്‍ ലത്തീന്‍ സഭാംഗമായതിനാല്‍ അയാള്‍ക്ക് ബാധക മായിട്ടുള്ളത് ലത്തീന്‍ നിയമമാണ്. തന്മൂലം അയാള്‍ക്ക് തന്റെ ഇടവക വികാരിയുടേയോ വധുവിന്റെ സ്വയാധികാരസഭയിലെ ഇടവക വികാരിയുടേയോ മുമ്പാകെ സാധുവായും നിയമാനു സൃതമായും ഈ വിവാഹം നടത്താം. അതിന് യാതൊരു അനുവാദവും ആവശ്യമില്ല. വധു സീറോ മലബാര്‍ സഭാംഗമായതിനാല്‍ പൗരസ്ത്യസഭകള്‍ ക്കുള്ള പൊതുനിയമമാണ് വധുവിന് ബാധകമാ യിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിയമസംഹിതയിലെ 831-ാം കാനോനയിലെ രണ്ടാം ഖണ്ഡികയിലെ വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് നിയമാനുസൃതത്തിനുവേണ്ടി ചോദ്യകര്‍ത്താവ് ഫെര്‍ണാണ്ടസിനെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിയില്‍ വച്ചാണ്. എന്നാല്‍ ലത്തീന്‍കാരനായ വരനും സീറോമലബാര്‍ സഭാംഗമായ വധുവും തമ്മിലുള്ള ഈ വിവാഹ ത്തില്‍ ലത്തീന്‍ നിയമത്തിനായിരിക്കും മുന്‍ഗണന. ലത്തീന്‍ നിയമത്തിലെ 1115-ാം കാനോനയിലെ വ്യവ സ്ഥകള്‍ പൗരസ്ത്യനിയമത്തിലെ 831-ാം കാനോന യിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ഉല്ലംഘിക്കുന്നതായിരിക്കും (supersede). തന്മൂലം മേല്പറഞ്ഞ വിവാഹം വധുവിന്റെ പള്ളിയില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതിന് യാതൊരു പ്രത്യേക അനുവാദത്തിന്റേയും ആവശ്യമില്ല.

വരന് വധുവിന്റെ സ്വയാധികാരസഭയിലേയ്ക്ക് മാറാമോ?

വിവാഹസമയത്തോ വിവാഹജീവിതത്തിനിട യ്‌ക്കോ വരന് വധുവിന്റെ സ്വയാധികാരസഭയിലേ യ്ക്ക് മാറാമോ എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. ലത്തീന്‍ കാരനായ വരന് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് ലത്തീന്‍ നിയമ മാണ്. ലത്തീന്‍ നിയമസംഹിതയിലെ 112-ാം കാനോന യനുസരിച്ച് ലത്തീന്‍കാരനായ പുരുഷന് വിവാഹ സമയത്തോ, വിവാഹജീവിതത്തിനിടയ്‌ക്കോ അയാ ളുടെ വധുവിന്റെ സ്വയാധികാരസഭയിലേയ്ക്ക് മാറു വാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് (CIC.c.112/2). ഇതനു സരിച്ച് ഫെര്‍ണാണ്ടസിന് ഷേര്‍ളിയുടെ സ്വയാധികാര സഭയില്‍ അംഗത്വം നേടാന്‍ സാധിക്കും. ഇതിന് അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ ഇടവക വികാരിയുടെ മുമ്പാകെ നിയമാനുസൃതം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇക്കാര്യം സ്വന്തം ഇടവക വികാരിയെ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഇപ്രകാരമുള്ള മാറ്റം മാമ്മോദീസാ രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം, ഇവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് അപ്പന്റെ സ്വയാധികാരസഭയിലാണല്ലോ അംഗത്വം ലഭിക്കുക.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ.ഓൺലൈൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ്.

Please enter your comment!
Please enter your name here