സീറോ മലബാർ ജൂലൈ 14 മര്‍ക്കോ. 2:1-12 നിന്റെ വിശ്വാസം

തളര്‍വാതരോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടാണ് യേശു തളര്‍വാതരോഗിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇടപെടുന്നത് (2:5). യേശുവിലുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത് നിനക്ക് മാത്രമല്ല; നിന്റെ കൂടെയുള്ളവര്‍ക്കും കൂടിയാണ്. നീ യേശുവില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. അവന്‍ നിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഇടപെടും; നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെയും മോനിക്കയുടെയും ജീവിതമാണ്. അപരന് വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നവന്‍/ള്‍, അവനവനു വേണ്ടിത്തന്നെയാണ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത്‌. ഒപ്പം നീ മറക്കരുത്, നിന്റെ സ്വന്തപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതം ഇത്രയധികം ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കുന്നത് എന്ന സത്യവും. ഇത് വരെയുള്ള ജീവിതത്തില്‍ എത്രയോപേര്‍ നിനക്കായി പ്രാര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്!

ഫാ. ജി. കടൂപ്പാറയിൽ എം. സി. ബി. എസ്

Leave a Reply